Program zapobiegania bezdomności zwierząt

28 Apr 2014

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal ” określa zadania w odniesieniu do bezdomnych zwierząt domowych, w tym w szczególności do bezdomnych psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terenie gminy Rewal. W „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal”, który podejmowany jest corocznie przez Radę Gminy w Rewalu, wyznaczono następujące cele:

Formularz wyszukiwania

«