Usuwanie drzew i krzewów

28 Jun 2014

Wycięcie drzew oraz krzewów bez zezwolenia wiążę się z karą administracyjną. Nie jest ona uznaniowa ani stała, lecz ściśle uzależniona od rodzaju drzewa, wieku, średnicy pnia. Im drzewo starsze i grubsze, im rzadsze i bardziej cenne przyrodniczo, tym stawki są wyższe.

Ustawodawca wskazuje trzy sytuacje uprawniające do nałożenia kary administracyjnej:

Formularz wyszukiwania

«