Pomniki przyrody

28 Jun 2014

"Drzewa – pomniki przyrody i pamiątki kultury,[...] są wyrazem estetyki krajobrazu naturalnego i antropogenicznego, często już ostatnim zachowanym elementem dawnych założeń kompozycyjnych, a także dawnych zasad gospodarowania na terenach leśnych. Umożliwiają w ten sposób pokazanie na żywym obiekcie jakim jest drzewo podstawowej prawdy, że ochrona przyrody jest także elementem kultury. To we współczesnym świecie nie tylko domena przyrodników, ale jeszcze bardziej humanistów.

28 Jun 2014

Podstawą prawną ustanawiania pomników przyrody w Polsce jest ustawa o ochronie przyrody. Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Formularz wyszukiwania

«