Kompensacja przyrodnicza

14 Aug 2015

Przy planowaniu nasadzeń w szczególności na działkach na których zakończył sie proces budowlany a działka wymaga zagospodarowania warto pomyslć o rodzimych gatunkach roślin,które przyniosa nam szereg korzyści w tym:

Korzyść dla przyrody

28 Jun 2014

Gmina Rewal kojarzona jest z piaszczystymi plażami, stromymi klifami oraz rozległymi nadmorskimi lasami sosnowymi. Mówiąc o terenach zieleni, mamy zazwyczaj na myśli zadrzewienia śródpolne, większe i mniejsze skupiska drzew i krzewów oraz kompleksy leśne.

Formularz wyszukiwania

«