Informacja dotycząca lisów żyjących na terenach zurbanizowanych

Lis jest zwierzęciem dziko żyjącym, który w ostatnich latach idealnie wpasował się w środowisko miejskie i podmiejskie. Ze względu na to, iż lis jest zwierzęciem wszystkożernym świetnie odnajduje się na terenach zurbanizowanych. Jego naturalna dieta zawiera robaki, żuki, jagody, padlinę, małe gryzonie, króliki i ptaki. W warunkach miejskich lis żywi się odpadami żywnościowymi oraz pozostawioną w miskach karmą psów i kotów. Lis jest skutecznym myśliwym, jednakże jest leniwy i nie lubi przemęczać się chwytaniem zdobyczy, dlatego też chętnie korzysta z niezabezpieczonych miejsc składowania odpadów oraz pozostawionych psich i kocich misek. Jest zwierzęciem terytorialnym, zajmuje dogodne dla siebie terytorium na obszarze, którego znajduje wystarczającą ilość pożywienia.

W ZWIĄZKU Z POJAWIAJĄCYMI SIĘ INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI WAŁĘSAJĄCYCH SIĘ LISÓW APELUJEMY DO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ORAZ WCZASOWICZÓW O NIE WYRZUCANIE ODPADÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO NIEZABEZPIECZONYCH ŚMIETNIKÓW, WIAT ŚMIETNIKOWYCH, KOSZY PRZYULICZNYCH ORAZ ZA TZW. „PŁOT”, A TAKŻE O NIE POZOSTAWIANIE NIEZJEDZONEJ KARMY DLA PSÓW I KOTÓW W MISKACH ZA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW.

Dokarmianie dzikich zwierząt zaburza ich naturalne zachowanie oraz naturalne procesy liczebności populacji i prawo selekcji naturalnej. Zwierzęta, które przyzwyczajone są do miejsca, w którym łatwo mogą zdobyć pożywienie, przestają go szukać gdzie indziej, rozleniwiają się i uzależniają od człowieka. Dokarmianie dzikich zwierząt doprowadza do nadmiernego rozmnażania się, pogorszenia sytuacji epidemiologiczno-sanitarnej, agresywnej obrony miejsc rozrodu i potomstwa a także ataków na zwierzęta domowe.

LISÓW NIE NALEŻY ŁAPAĆ ANI GŁASKAĆ, GDYŻ PRZESTRASZONE LUB OSACZONE ZWIERZĘTA MOGĄ UGRYŹĆ. UKĄSZENIE JEST BOLESNE, I MOŻE PROWADZIĆ DO INFEKCJI.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt wszystkie zwierzęta wolno żyjące, a więc i lisy stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu, z wyjątkiem tych, które stanowią nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka. W przypadku nadzwyczajnego zagrożenia dopuszcza się podjęcie działań mających na celu ograniczenie populacji tych zwierząt, po uprzednim uzyskaniu zgody Sejmiku województwa, który wskazuje w drodze uchwały, miejsce, warunki, czas i sposoby ograniczenia populacji zagrażających zwierząt.

W przypadku wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia ze strony lisów, proszę o zgłoszenie takiego faktu

STRAŻY GMINNEJ W REWALU

pod numerem telefonu 91 38 49 030

Formularz wyszukiwania

«