Kary za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia

Wycięcie drzew oraz krzewów bez zezwolenia wiążę się z karą administracyjną. Nie jest ona uznaniowa ani stała, lecz ściśle uzależniona od rodzaju drzewa, wieku, średnicy pnia. Im drzewo starsze i grubsze, im rzadsze i bardziej cenne przyrodniczo, tym stawki są wyższe.

Ustawodawca wskazuje trzy sytuacje uprawniające do nałożenia kary administracyjnej:

  • zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów przy okazji niewłaściwego wykonywania robót ziemnych lub używania sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz stosowania środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności,
  • usuwanie drzew lub krzewów bez zezwolenia,
  • zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, drzew i krzewów.

Przykładowe kary za usunięcie drzew, wyliczone według obwodu drzewa na wysokości 130 cm:

  • sosna pospolita  o obwodzie 120 cm - 48 951,00 zł,
  • brzoza brodawkowata o obwodzie 101 cm - 41 200,42 zł kary,
  • jesion wyniosły o obwodzie 150 cm - 100 215,12 zł kary,
  • dąb o obwodzie 190 cm - 188 523,51 zł kary.

Dlatego też, przed przystąpieniem do porządkowania zieleni na własnej nieruchomości rozważnie podejmujmy decyzję o usuwaniu drzew i krzewów.

Formularz wyszukiwania

«