Segregacja odpadów

16 Jul 2014

SEGREGACJA ODPADÓW – Selektywne zbieranie odpadów Odpady są jednym z najważniejszych problemów środowiskowych. W Polsce obecnie wytwarza się 135 milionów ton odpadów. W tym 124 milionów ton to odpady przemysłowe, a 11 milionów ton odpadów to odpady komunalne. Średnio każdy Polak wytwarza około 300 kg odpadów komunalnych rocznie. Segregowanie odpadów ma na celu przygotowanie ich do ponownego wykorzystania lub unieszkodliwiania.

16 Jul 2014

Od 1 lipca 2013 r. zaczął funkcjonować nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi oparty o system selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na: odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości i przyjmowanie odpadów selektywnie zebranych dostarczanych samodzielnie do PSZOKU zlokalizowanego w miejscowości Pobierowo.

16 Jul 2014

Selektywnie zebrane odpady biodegradowalne przyjmowane będą w PSZOKU pod warunkiem samodzielnego ich dowiezienia. Właściciele przydomowych ogródków mogą je również zagospodarować we własnym zakresie przy pomocy kompostownika usytuowanego na terenie nieruchomości.

Formularz wyszukiwania

«