Opłaty

26 Jan 2015

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach znosi obowiązek zaokrąglania kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przykład: średnie miesięczne zużycie wody za rok 2014 wynosi 9,55 m3 x 4,00 zł = 38,20 zł  - dokłanie taką kwotę wpisujemy wypełniając deklarację na 2015 rok.

OPŁATY NIE ZAOKRĄGLAMY DO PEŁNYCH ZŁOTYCH.

17 Jul 2014

Pamiętajmy, że wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ma służyć przede wszystkim osiągnięciu konkretnych celów ekologicznych, istotnych dla naszego zdrowia i jakości życia.

Formularz wyszukiwania

«