Harmonogramy wywozu odpadów

02 Jul 2014

Informujemy, że dostępne są nowe harmonogramy odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych w sposób selektywny. 

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal, właściciele nieruchomości mają obowiązek:

a) umieścić worki lub pojemniki na terenie nieruchomości w miejscu przeznaczonym do zbierania odpadów komunalnych;

Formularz wyszukiwania

«