Deklaracja

17 Jul 2014

Podstawowym obowiązkiem formalnym związanym z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, który ciąży na właścicielach nieruchomości jest złożenie do Urzędu Gminy deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Formularz wyszukiwania

«