Usuwanie drzew i krzewów

14 Jul 2014
Usunięcie drzew lub krzewów liczących powyżej 10 lat wymaga zezwolenia wójta (względnie konserwatora zabytków - w przypadku terenów zabytkowych) - nawet, jeśli są to tzw. samosiejki lub rośliny obumarłe.

Formularz wyszukiwania

«