Regionalizacja

31 Dec 2016

Regionalizacja  fizyczno-geograficzna

Pod względem fizyczno-geograficznym gmina Trzebiatów położona jest na obszarze prowincji zwanej Niżem Środkowoeuropejskim, w podprowincji Pobrzeże Południowobałtyckie, w obrębie makroregionu Pobrzeże Szczecińskie.Obszar gminy należy do mezoregionu Wybrzeże Trzebiatowskie.  ( Kondracki, 1994).

 

Regionalizacja geobotaniczna

Wg podziału geobotanicznego Polski (Szafer, 1972) gmina leży w obrębie:

Formularz wyszukiwania

«