Regionalizacja

Regionalizacja  fizyczno-geograficzna

Pod względem fizyczno-geograficznym gmina Trzebiatów położona jest na obszarze prowincji zwanej Niżem Środkowoeuropejskim, w podprowincji Pobrzeże Południowobałtyckie, w obrębie makroregionu Pobrzeże Szczecińskie.Obszar gminy należy do mezoregionu Wybrzeże Trzebiatowskie.  ( Kondracki, 1994).

 

Regionalizacja geobotaniczna

Wg podziału geobotanicznego Polski (Szafer, 1972) gmina leży w obrębie:

  • Kraina: Brzeg Bałtyku
  • Poddział: Pas Równin Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich
  • Dział: Bałtycki
  • Prowincja: Niżowo-Wyżynna Środkowoeuropejska.

 

Regionalizacja  zoogeograficzna

Zgodnie z regionalizacją zoogeograficzną (Kondracki 1988) gmina Rewal należy do:

  • Prowincja:Europejsko - zachodniosyberyjskiej Palearktyki
  • Kraina: Południowobałtyckiej
  • Dzielnica: Bałtycka

Formularz wyszukiwania

«