Pomniki przyrody Gminy Rewal

"Drzewa – pomniki przyrody i pamiątki kultury,[...] są wyrazem estetyki krajobrazu naturalnego i antropogenicznego, często już ostatnim zachowanym elementem dawnych założeń kompozycyjnych, a także dawnych zasad gospodarowania na terenach leśnych. Umożliwiają w ten sposób pokazanie na żywym obiekcie jakim jest drzewo podstawowej prawdy, że ochrona przyrody jest także elementem kultury. To we współczesnym świecie nie tylko domena przyrodników, ale jeszcze bardziej humanistów. Nic bardziej nie przemawia do wyobraźni podczas wycieczki turystycznej, a jeszcze lepiej podróży edukacyjnej do której się przygotowaliśmy, jak ogromne drzewo – pomnik przyrody i historii, w powiązaniu z zabytkami kultury materialnej. Jakby świadek ich powstania, świetności, a niejednokrotnie i upadku. Śmierć ogromnego drzewa, jako zjawisko jak najbardziej przyrodnicze, nasuwa także głębokie refleksje humanistyczne o przemijaniu i czasowości życia." 

Krzysztof Kasprzak "Drzewa – pomniki przyrody i pamiątki kultury" (Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org Nr 4/2011)

W gminie Rewal za pomniki przyrody uznano 10 drzew ze względu na okazałe rozmiary a także dużą dużą wartość naukową, kulturową i krajobrazową :

  •  Lipa drobnolistna (Tilia cordata) – drzewo o wysokości 19 m i obwodzie pnia 473 cm zlokalizowane w miejscowości Trzęsacz, w pasie drogi prowadzącej do miejscowości Dreżewo (ul. Pałacowa).
  • Lipa drobnolistna (Tilia cordata) – drzewo o wysokości 19 m i obwodzie pnia 589 cm zlokalizowane w miejscowości Trzęsacz, w pasie drogi prowadzącej do miejscowości Dreżewo (ul. Pałacowa).
  • Lipa drobnolistna (Tilia cordata) – drzewo o wysokości 19 m i obwodzie pnia 510 cm zlokalizowane w miejscowości Trzęsacz, w pasie drogi prowadzącej do miejscowości Dreżewo (ul. Pałacowa).
  • Lipa drobnolistna (Tilia cordata) – drzewo o wysokości 19 m i obwodzie pnia 370 cm zlokalizowane w miejscowości Trzęsacz, w pasie drogi prowadzącej do miejscowości Dreżewo (ul. Pałacowa).
  • Lipa drobnolistna (Tilia cordata) – drzewo o wysokości 19 m i obwodzie pnia 432 cm zlokalizowane w miejscowości Trzęsacz, w pasie drogi prowadzącej do miejscowości Dreżewo (ul. Pałacowa).
  • Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) – drzewo o obwodzie 241 cm zlokalizowane w miejscowości Pustkowo na terenie parku przy ul. Nadmorskiej i Spacerowej.
  • Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) – drzewo o obwodzie 336 cm zlokalizowane w miejscowości Pustkowo na terenie parku przy ul. Nadmorskiej i Spacerowej.
  • Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) – drzewo o obwodzie 284 cm zlokalizowane w miejscowości Rewal, na terenie skweru w rozwidleniu ulic Westerplatte i Saperskiej.
  • Ostrokrzew kolczasty (Ilex aquifolium) – krzew w formie drzewiastej o obwodzie 81 cm zlokalizowany na deptaku przy ul. Westerplatte.
  • Dąb szypułkowy (Quercus robur) – drzewo o obwodzie pnia 315 cm zlokalizowane w miejscowości Pustkowo po południowej stronie lasu, na zachód od drogi gruntowej do Dreżewa.

Formularz wyszukiwania

«