Zmiany w wypełnianiu deklaracji na 2015 r.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach znosi obowiązek zaokrąglania kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przykład: średnie miesięczne zużycie wody za rok 2014 wynosi 9,55 m3 x 4,00 zł = 38,20 zł  - dokłanie taką kwotę wpisujemy wypełniając deklarację na 2015 rok.

OPŁATY NIE ZAOKRĄGLAMY DO PEŁNYCH ZŁOTYCH.

Formularz wyszukiwania

«