Klimat

Koźmiński (1983) zakwalifikował gminę Rewal do II krainy klimatycznej, tj. do Pobrzeża Dziwnowsko - Kołobrzeskiego, rozciągającej się kilkunastokilometrowym pasem wzdłuż wybrzeża Bałtyku. Natomiast wg Romera (1949) gmina Rewal leży na przejściu dwóch krain klimatycznych: z krainy klimatycznej Pobrzeża Kołobrzeskiego będącej elementem krainy klimatu bałtyckiego w krainę klimatyczną gryficką będącą elementem krainy klimatu pojeziernego.       

Podobnie Prawdzic (1961) na podstawie analizy wartości klimatycznych, uzyskanych z danych meteorologicznych, analiz morfologii, hipsometrii i pokrycia zaliczył teren gminy Rewal w granice krainy klimatycznej Pobrzeża Kołobrzeskiego. Również Kownas (1971)zakwalifikował klimat tej gminy do II krainy klimatycznej, tj. Pobrzeża Kołobrzeskiego.

Klimat gminy Rewal charakteryzuje się klimatem morskim (Mikołajski 1966). Średnia roczna temperatura wynosi od 7,5oC do 8,0oC, a okresu wegetacyjnego od 13,0oC do 13,3oC. Długość okresu wegetacyjnego trwa przeciętnie 215 - 217 dni. Opady w ciągu roku kształtują się na poziomie 540 - 650 mm, a w okresie wegetacyjnym od 350 do 450 mm. Gmina jest jednym z miejsc, gdzie wiosna pojawia się najpóźniej, bo po 10 kwietnia. Tu też najwcześniej kończy się okres wegetacyjny, bo już 1 listopada (w Świnoujściu zdecydowanie najpóźniej bo 7 listopada). Liczba dni gorących jest tu stosunkowo mała (około 15) i jest to wartość niższa niż w pozostałej części województwa. Liczba dni mroźnych waha się na poziomie 36 - 43 (pas nadmorski), a w łagodne zimy liczba ta spada nawet do 5 dni. Tu też zima zaczyna się najpóźniej, średnio po 15 stycznia i kończy się najwcześniej na terenie przymorskim. Pod względem opadów teren gminy Rewal zaliczany jest do miejsc o średniej wielkości opadów wynoszących 550 - 600 mm.

Formularz wyszukiwania

«