Gleby

WedługMikołajskiego (1966) w gminie Rewal przeważają gleby bielicowe piaskowe, wytworzone z piasków luźnych, słabo gliniastych i gliniastych, gleby bielicowe wytworzone: z utworów pyłowych wodnego pochodzenia - lekkie, średniego i ciężkiego oraz gleb mułowo - bagiennych, gleb torfowych i murszowych.

Kownas (1971) szczegółowo scharakteryzował gleby w gminie Rewal. Wzdłuż brzegu morskiego zlokalizowane są piaski luźne i słabo gliniaste. Na utworach tych położone jest Niechorze. Do gruntów tych przylegają równoleżnikowo gleby wytworzone z glin zwałowych lekkich i średnich. Gleby te z zachodu i wschodu otaczają jezioro Liwia Łuża, natomiast gleby bagienne, mułowe i torfowe występują w południowej części gminy.

Formularz wyszukiwania

«