Do pobrania

17 Jul 2014

Po pobraniu i wypełnieniu odpowiedniego wniosku, należy złożyć go w kancelarii Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, 72 - 344 Rewal;

Forma załatwiania spraw:

17 Jul 2014

Zapraszamy do pobrania plakatów i ulotek dotyczących gospodarki odpadami komunlanymi oraz zagadnień z zakresu ochrony środowiska.

 ODPADY KOMUNALNE:

17 Jul 2014

Zapraszamy do zapoznania się z uchwałami Rady Gminy VI kadencji (2010r. - 2014r.)

ODPADY KOMUNALNE

Formularz wyszukiwania

«