Zasady dofinansowania

29 Jun 2014

 

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Użyte w Regulaminie określenie „właściciel” oznacza właściciela lub użytkownika wieczystego urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest.

2. Użyte w Regulaminie określenie ,,Program” oznacza ,,Aktualizację Programu Usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rewal na lata 2010-2032”.

Formularz wyszukiwania

«