Obowiązki właściciela

30 Jun 2014

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia faktu rozpoczęcia robót do Starostwa Powiatowego w Gryficach- Wydziału Urbanistyki, Architektury i budownictwa.

30 Jun 2014

Na właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, zgodnie z § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r.

Formularz wyszukiwania

«