Aktualności

28 Jun 2014

Podstawowym obowiązkiem formalnym związanym z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, który ciąży na właścicielach nieruchomości jest złożenie do Urzędu Gminy deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację można złożyć w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Złożenie deklaracji elektronicznie następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego umieszonego na ePUAP.

27 Jun 2014

Straż Gminna w Rewalu informuje, że 26 czerwca br. po zgłoszeniu telefonicznym odłowiono błąkającego się psa - maść podpalana, w typie mieszańca.Pies posiadał obroże z plakietką, dzięki której udało się ustalić, że pies pochodzi ze Szczecina lub okolic oraz posiada czip o numerze 977200000586919. Pod podanym numerem telefonu przypisanym do czipa, niestety nikt nie odpowiada.

Pies będzie do poniedziałku przebył w Pobierowie, następnie zostanie przewieziony do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kołobrzegu.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 91 38 49 030.

15 Jun 2014

Gmina Rewal przystąpiła do projektu pn: "Drogi dla Natury - kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych” realizowany przez Fundację EkoRozwoju w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa, Federacją Zielonych GAJA, Stowarzyszeniem Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca Polski oraz BUND Mecklenburg-Vorpommern. 

22 May 2014

Gmina Rewal oraz Stowarzyszenie Federacja Zielonych GAJA zapraszają na dwudniowe szkolenie pt.  „Drzewa w otwartym krajobrazie – instrukcja obsługi. Szkolenie z zakresu oceny stanu, pielęgnacji oraz podejmowania decyzji o wycince drzew”, które odbędzie się 5 oraz 11 czerwca 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Rewalu, ul. Słowackiego 1

18 Apr 2014

W marcu tego roku gmina Rewal na mocy porozumienia z Federacją Zielonych Gaja ze Szczecina przystąpiła do ogólnopolskiego programu Drogi dla Natury.

Celem programu, zainicjowanego w 2009 roku przez wrocławską Fundację EkoRozwoju, jest ochrona drzew w otwartym krajobrazie. Dąży do odwrócenia niepokojącego trendu zanikania starych drzew z zadrzewień przydrożnych i śródpolnych. Podstawą działania programu jest partnerska współpraca organizacji społecznych z administracją publiczną – samorządami i zarządami dróg. 

01 Apr 2014

Lis jest zwierzęciem dziko żyjącym, który w ostatnich latach idealnie wpasował się w środowisko miejskie i podmiejskie. Ze względu na to, iż lis jest zwierzęciem wszystkożernym świetnie odnajduje się na terenach zurbanizowanych. Jego naturalna dieta zawiera robaki, żuki, jagody, padlinę, małe gryzonie, króliki i ptaki. W warunkach miejskich lis żywi się odpadami żywnościowymi oraz pozostawioną w miskach karmą psów i kotów.

01 Apr 2014

W związku z przyjęciem przez Radę Gminy na ostatniej sesji nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą obowiązywać po  opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, każdy właściciel nieruchomości zobowiązany będzie złożyć korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po złożeniu deklaracji opłata będzie mogła być uiszczana po niższych stawkach.

Strony

Formularz wyszukiwania

«