Aktualności

25 Jun 2015

W związku z wprowadzonym obowiązkiem selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów zielonych ulegających biodegradacji, przypominamy, iż spalanie pozostałości roślinnych, tj. gałęzi, liści ściętej trawy jest zabronione.  

Pozostałości roślinne, stanowiące odpady komunalne, należy zbierać do worków koloru brązowego. Odpady te są odbierane bezpośrednio z nieruchomości przez cały rok zgodnie z harmonogramem. Odpady te można także bezpłatnie przekazać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pobierowie. 

26 Jan 2015

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach znosi obowiązek zaokrąglania kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przykład: średnie miesięczne zużycie wody za rok 2014 wynosi 9,55 m3 x 4,00 zł = 38,20 zł  - dokłanie taką kwotę wpisujemy wypełniając deklarację na 2015 rok.

OPŁATY NIE ZAOKRĄGLAMY DO PEŁNYCH ZŁOTYCH.

26 Jan 2015

Podstawowym obowiązkiem formalnym związanym z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, który ciąży na właścicielach nieruchomości jest złożenie do Urzędu Gminy deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację można złożyć w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

26 Jan 2015

Celem ogólnopolskiego programu Drogi dla Natury, zainicjowanego w 2009 roku przez wrocławską Fundację EkoRozwoju, jest ochrona drzew w otwartym krajobrazie. Program za za zadanie odwrócenia niepokojącego trendu zanikania starych drzew z zadrzewień przydrożnych i śródpolnych. Podstawą działania programu jest partnerska współpraca organizacji społecznych z administracją publiczną – samorządami i zarządami dróg. 

07 Jan 2015
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w grudniu 2014 r. nowelizację ustawy śmieciowej - poinformowała na swoich stronach internetowych prezydencka kancelaria. Sejm przyjął nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 28 listopada po wprowadzeniu poprawek Senatu
27 Nov 2014

W dniu 26 listopada 2014 w ramach projektu pn: "Drogi dla Natury - kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych” realizowanego przez Fundację EkoRozwoju w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa, Federacją Zielonych GAJA, Stowarzyszeniem Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca Polski oraz BUND Mecklenburg-Vorpommern odbyło się sadzenie 70 drzewek lipowych na terenie gminy Rewal. Ponieważ założeniem proejektu jest ochrona  istniejących alei ich odbudowywanie oraz tworzenie nowych, podarowane drzewka zostały posadzone m.inn.

16 Oct 2014

Straż Gminna w Rewalu informuje, że w dniu dzisiejszym w miejscowości Pobierowo błąkał się duży pies w typie owczarka. Pies będzie do poniedziałku przebył w Pobierowie, następnie zostanie przewieziony do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kołobrzegu. Więcej informacji w Straży Gminnej w Rewalu pod numerem telefonu: 91 38 49 030.

12 Sep 2014

ZBIÓRKA ODPADÓW GABARYTOWYCH

 

13.10.2014r.- ŚLIWIN   TRZĘSACZ   PUSTKOWO

14.10.2014r. - POGORZELICA     NIECHORZE

15.10.2014r. - REWAL

17.10.2014r. - POBIEROWO

 

1. Zbiórka odbędzie się w formie „wystawki”, tzn. odpady należy wystawić przed posesję.

Strony

Formularz wyszukiwania

«