Wycinka drzew i krzewów po nowemu

1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Najważniejsze zmiany dotyczą zezwoleń na usunięcie drzew oraz sposobu i wysokości naliczanych opłat.

 

Zgodnie z nowymi przepisami nie będzie już obowiązku posiadania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach należących do osób fizycznych, usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zniknie także obowiązek posiadania zezwolenia na usunięcie drzew o obwodach do 100 cm dla gatunków szybkorosnących, takich jak topole, wierzby, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, robinia akacjowa, platan klonolistny; oraz do 50 cm dla pozostałych gatunków, bez względu na cel usunięcia i formę własności gruntu, z którego jest usuwany.

Nie znikną też opłaty za wycinkę, gdy konieczne będą zezwolenia. Opłaty nadal będzie się wnosiło za wycinkę na cele gospodarcze. Zmienią się jednak zasady ich naliczania. Stawki mają ustalać gminy w formie uchwały.Póki rady nie podejmą stosownych uchwał stawka opłaty dla drzew będzie wynosić 500 zł, a dla krzewów – 200 zł. Kwota opłaty za usunięcie drzewa będzie ustalana poprzez mnożenie stawki opłaty i obwodu pnia wyrażonego w cm.  W przypadku krzewów będzie to mnożenie stawki opłaty i powierzchni krzewów w metrach kwadratowych.

Przepisy nowej ustawy będą stosowane również dla wszystkich spraw rozpoczętych w 2016 roku i niezakończonych ostateczną decyzją przed 31 grudnia 2016, z zastrzeżeniem, że kwota opłaty nie może być wyższa niż naliczona według poprzednich stawek.

Formularz wyszukiwania

«