Nie każdy barszcz to barszcz Sosnowskiego

"Tego lata nie ma Talibów w Klewkach, krokodyla w jeziorach Łęczyńsko-Włodawskich, pumy na Opolszczyźnie ani wieloryba w Wiśle. Wybuchła natomiast (w naszym regionie po latach przerwy) zbiorowa histeria na temat gigantycznych barszczów pochodzenia kaukaskiego…" – tak rozpoczyna swój list do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy botanik z województwa kujawsko-pomorskiego.
 
Na terenie Polski występują stanowiące zagrożenie dla zdrowia barszcz Sosnowski Heracleum Sosnowskyi i barszcz Mantegazziego Heracleum mantegazzianum. Są to bardzo okazałe rośliny osiągające ok. 4-5 m wysokości. Główny pęd wytwarza kilka płaskich baldachów, w tym baldach główny (środkowy) o średnicy do 80 cm.
Należy zauważyć, że wśród roślin baldaszkowych szereg rodzimych gatunków może osiągnąć wysokość do ok. 2 m i mogą być mylone przez niedoświadczonych obserwatorów z barszczem Sosnowskiego lub barszczem Mantegazziego. Są to m.in. barszcz zwyczajny Heracleum sphondylium, barszcz syberyjski Heracleum sphondylium ssp. Sibiricum, dzięgiel leśny Angelica sylwestris oraz objęty ochroną częściową arcydzięgiel litwor Angelica archangelica.
W związku z powyższym przed rozpoczęciem eksterminacji gatunku konieczne jest w pierwszej kolejności dokładne jego rozpoznanie. Należy pamiętać, że nie każda duża roślina to barszcz Sosnowskiego lub barszcz Mantegazziego.
 
Informacja jak rozpoznawać barszcze znajduje się m.in. w opracowaniu pt." Wytyczne dotyczące zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) i barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) na terenie Polski " wykonanym na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
 
Powyższy dokument stanowi kompendium wiedzy o biologii tych inwazyjnych gatunków i ich wpływie na środowisko przyrodnicze oraz organizmy żywe, w tym na zdrowie człowieka. W opracowaniu można także znaleźć przegląd metod zwalczania barszczy oraz potencjalne źródła finansowania działań zmierzających do wyeliminowania populacji tych gatunków ze środowiska przyrodniczego.
 
Źródło: www.gdos.gov.pl, stan z dnia 11 sierpnia 2015 r.

Formularz wyszukiwania

«